GIỚI THIỆU

VĂN PHÒNG CHÚNG TÔI

Được thành lập năm 2003 với tên ban đầu là AMBYS SAIGON và từ tháng 5/2008 chúng tôi đổi tên thành VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A HÒA và sử dụng tên “A HÒA” làm tên giao dịch.

A HÒA là đơn vị năng động và cung cấp các dịch vụ một cách hiệu  quả cho các khách hàng  nhằm giúp họ tự tin, dễ dàng  kinh doanh và kịp thời bảo vệ quyền hợp pháp và quyền sở hữu trí tuệ của họ ở Việt Nam và trong khu vực Đông Dương

Với chính sách hỗ trợ, khuyến khích thương mại và đầu tư của Chính phủ Việt Nam, A HÒA với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng làm điểm đón các nhà kinh doanh và đầu tư  ở  Việt Nam.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI:

Cung cấp giải pháp hiệu quả và chuyên nghiệp

cho hoạt động kinh doanh và nhu cầu pháp lý của khách hàng tại Việt Nam

 

OUR FIRM

Set up in 2003 with initial name as AMBYS SAIGON  and since this May  2008 we rename our firm to AHOA LAW OFFICE  and use AHOA as its short name.

 

AHOA is  a dynamic and effective vehicle to provide our customers with ease and confidence in conducting business and protecting its intellectual & legal rights both in Vietnam and surrounding Indochina region.

In light of Vietnamese Government’s policy to promote trade & investment, AHOA with its experienced and professional team is poised to be the gateway for investors and businessmen to Vietnam.

AHOA  MISSION :
Providing Professional & Efficient Solutions
to our customer’s business & legal needs in Vietnam