DỊCH VỤ

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

 SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Đăng ký và bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng tại Việt Nam và nước ngoài (Sáng chế, Kiểu dáng Công nghiệp, Nhãn hiệu, Chỉ dẫn Địa lý & Quyền tác giả)
 • Hợp pháp hóa (đăng ký) việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ như: Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, Hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn pháp luật về các vấn đề sở hữu trí tuệ, về cạnh tranh không lành mạnh, bí mật thương mại, chỉ dẫn địa lý, vi phạm bản quyền phần mềm & lĩnh vực khác
 • Tư vấn về thiết kế nhãn hiệu. logo, nhãn sản phẩm
 • Thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Xác định nguồn gốc hàng giả;  Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ; Thu thập chứng cứ về vi phạm sở hữu trí tuệ; Gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm sở hữu trí tuệ đế người vi phạm; Khảo sát về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu; Chương trình giám sát dài kỳ; Đăng ký nhãn hiệu với Cơ qaun Hải quan  và thực hiện theo dõi Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.
 • Khiếu kiện tại tòa án đối với các tranh chấp về sở hữu trí tuệ.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 • Đại diện bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại Tòa án hoặc Trọng tài Việt Nam
 • Tìm kiếm, đánh giá đối tác kinh doanh hoặc vụ việc Hôn nhân gia đình
 • Tư vấn về luật thương mại, dân sự, doanh nghiệp, lao động, thuế & đầu tư, ngân hang & tài chính.

 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & KINH DOANH

 1. Thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam, Lào, Campuchia
 • Tư vấn và giúp đỡ tìm kiếm địa điểm phù hợp đặt nhà máy hoặc văn phòng
 • Giúp đỡ chuẩn bị hồ sơ xin phép: mẫu đơn, giải trình kinh tế kỹ thuật, tài liệu về pháp lý và tình hình tài chính của chủ đầu tư, tài liệu bắt buộc khác
 • Nộp và nhận giấy phép đầu tư và giấy phép con của từng ngành công nghiệp cụ thể
 • Giúp đỡ các thủ tục sau thành lập: khắc và đăng ký con dấu, đăng ký thuế, tuyển lao động, ký kết hợp đồng lao động, v.v…
 • Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam, Lào, Campuchia
 1. Thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Lào và Campuchia
 • Tư vấn và giúp đỡ tìm địa điểm đặt văn phòng
 • Giúp đỡ chuẩn bị hồ sơ xin phép: mẫu đơn, tài liệu về pháp lý và tình hình tài chính của thương nhân nước ngoài, các tài liệu bắt buộc khác
 • Nộp và nhận giấy phép thành lập và thông báo hoạt động
 • Giúp đỡ các thủ tục sau thành lập: khắc và đăng ký con dấu, đăng ký thuế, tuyển lao động, ký kết hợp đồng lao động.
 1. Chứng nhận lưu hành đối với sản phẩm nhập khẩu, đăng ký chất lượng sản phẩm
 • Đăng ký xin cấp chứng nhận được phép lưu hành sản phẩm nhập khẩu
  • Mỹ phẩm
  • Dược phẩm
  • Sản phẩm khác
 • Đăng ký chất lương sản phẩm cho sản phẩm sản xuất trong nước
 1. Thông tin kinh tế; Dịch thuật
 • Cung cấp thông tin kinh tế cập nhật và các quy định của chính phủ
 • Cung cấp thong tin trong ngành công nghiệp cụ thể theo yêu cầu
 • Dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh, Nhật, Pháp, Trung, Nga và ngược lại
 • Cung cấp phiên dịch cho các chuyến du lịch, hội họp
 1. Nhượng quyền thương mại.